• Flamingo Cát Bà

TIẾN ĐỘ FLAMINGO CÁT BÀ THÁNG 10/2019

Mô tả tiến độ:

♦ Toà Sea : cất nóc

♦ Toà Sun : đổ bê tông sàn tầng 11

♦ Toà Sand: cất nóc

(Click để xem ảnh lớn)

(Click để xem ảnh lớn)